Материјал

 

Материјал који користимо за изградњу брвнаре је првокласна сува чамова грађа врхунског квалитета, различитог пресека. Који материјал користити зависи од локалитета градње због што бољег уклапања у просторну целину, као и о климатских условима.

У понуди имамо чамове даске:

  • Правоугаоног пресека дебљине од 25 mm до 70 mm
  • Полуоблице, дебљине 25-70 mm

brvnare_poluoblicaPrimarna_obrada_brvnara_prizma

Чамовина својом структуром задовољава захтеве за отпорношћу и чврстоћу конструкције, а уједно и постављеним високим критеријумима у смислу топлотне изолације спољних зидова. Њена изванредна изолацијска својства представићемо примером;
нпр. зид од опеке ширине 25цм, омалтерисан са спољашње и унутрашње стране који је чест у индивидуалној стамбеној изградњи, може бити замењен зидом од чамове граде дебљине 7 цм који има исти коефицијент провођења топлоте.
Чамовину одликују и друга својства битна за здраво и удобно становање. По својој структури чамовина је љуто дрво чиме је искључено присуство било каквих штеточина у њему.
Такође, као чист природан материјал излучује ензиме који погодују људима, а та је чињеница од посебне важности за људе склоне алергијама.

Печурке увек бирају
природно, здраво и чисто
окружење за раст…

Материјал Брвнаре Јасен
 

Зид од дасака је зид који дише, односно осигурава увек повољну влажност и топлоту у простору. Структура и боја дрвета остварују пријатан мирис и топао угођај. Његова дифузиона и апсорбциона својства подржавају процес прочишћења ваздуха, са посебном назнаком да дрво не емитује штетне радиоактивне зраке.
Изградња дрвених кућа и објеката представља суву градњу и због тога брже усељење. Док quatro-систем угаоног спајања дасака и подужни жљебови осигуравају еластичну чврстоћу конструкције нарочито подобну за трусна подручја.

Сушење пиланских сортимената који се користе за израду брвнаре

Након пиланске обраде пиланске сортименте природно и вјештачки сушимо. Греде за носеће елементе међуспратних конструкција, гредице за израду кровних конструкција и призме за израду обода брвнаре природно сушимо. За то су предвиђене одговарајуће уређене надстрешнице гдје сушимо на влажност 18% +2%. Остали пилански сортименти даска 24 и 48 мм, за зидне и унутрашње кровне облоге те патоси (бродски под дебљине 22 мм, за подове приземља) и класични под дебљине 32 мм, за међуспратне подове после природног просушивања вјештачки досушујемо на влажност од 12% +2%.

Финална обрада брвнаре

Након проведеног поступка природног и вјештачког сушења пиланских сортимената обављамо финалну обраду у погону за финалну обраду с.з.т.р. „Јасен“ Хан-Поглед. На савременим машинама после припреме елемената у одјељењу за кројење обављамо четворострано рендисање односно блањање на специјалној четвоространој редисаљки -бланалици шведске производње. Том приликом добијамо готов елемент брвнаре у једном технолошком прелазу попречног профила 12 x 4,5 цм и то у два могућа профила:

a) Први профил је атрактивна полу облица која са вањске стране има изражену облину а са унутрашње стране је равна површина. На бочним страницама полуоблице на једној страни изведено је перо а на другој утор.
б) Други профил је правоугаоног облика са равном унутрашњом и вањском површином и са по два утора на једној односно два пера на другој бочној страници. Греде као носећи елементи међуспратне конструкције такође четворострано обрађујемо и то са видљиве стране одређеним видљивим профилом. Гредице за носеће елементе кровне конструкције четворострано обрађујемо са изведбом подужног профила на видљивој страни. Патос дебљине 32 мм, за под и плафон на међуспратним конструкцијама радимо од чамове даске, на доњој страни (плафонској страни) чиме остварујемо видљив спој између патосница што даје естетску компоненту цијелој површини патоса.

Бродски под радимо од даске цоларице на дебљини од 22 мм, и постављамо на приземним подним површинама. Сви остали елементи (штафне, летве, подњаче, утеге итд.), четворострано рендишемо са видљивих страна подужно профилишу у одговарајућем профилу.

Површинска обрада

Брвнаре испоручујемо са и без површинске обраде зависно од жеље купца. Купцима препоручујемо површинску заштиту дрвета по систему троструке заштите транспарентним премазима и то:
а) први премаз је импрегнацијско средство које обезбеђује дубинску заштиту дрвета, на начин што импрегнацијско средство пенетрира-продире до 2 цм у дубину дрвета у анатомске структуре чамовог дрвета (трахеје и трахеиде) чиме вршимо импрегнацију или популарно речено штављење те тиме спречавамо продирање влаге у дрво из околине.
б) други премаз је лазура односно транспарентни премаз који истиче текстуру дрвета. Постоје различити тонови од безбојног (ознаке 1), бора (ознаке 2), до тамне, боје палисандер дрвета (ознаке 98).
ц) трећи премаз је лак лазура којим вршимо завршну заштиту дрвета уз добијање лакиране површине.
Оваквом тростепеном заштитом добијамо сигурну заштиту дрвета од атмосферских утицаја сунца, кише, влаге, те заштита од инсеката, гљива и гљивица.

За више информација о самој изградњи конкретне брвнаре или монтажне куће контактирајте нас преко Контакт секције на Насловној страни или наше фејсбук странице.