Kонструкција брвнаре

 

Конструкција брвнаре односно монтажне куће од дрвета се ради као слободно стојећи статички стабилан објекат по систему монтажних објеката. За то користимо унапријед припремљену соклу. Елементи брвнаре, брвна, унизујемо до одговарајуће спратне висине (260 цм – висина становања или на висину по жељи купца).

Након тога постављамо међуспратну конструкцију у форми носивих греда. Греде урезујемо као и брвна на мјестима везе у странице брвнаре. Након тога унизујемо елементе брвнаре на спрату или поткровљу зависно од намјене објекта и жеље купца.

На добијену висину поткровља или спрата постављамо кровну конструкцију у форми рогова. Преко рогова укивамо ламперију на постављамо хидро изолација у форми ПВЦ фолије, а преко ње у правцу рогова летве 30 x 50 мм. Између летви постављамо термоизолацију (тервол или пресовани стиропор) те након свега постављамо даску цоларицу. Преко даске цоларице постављамо кровни покривач, битуменска тегола. У случају коришћења лимених лиснатих кровних покривача покивамо летве у хоризонталном правцу на које монтирамо лимени кровни покривач.

Конструкција брвнаре

 

 

За више информација о самој изградњи конкретне брвнаре односно дрвене куће контактирајте нас преко Контакт секције на Насловној страни или наше фејсбук странице.